EM-7100

این دستگاه با نام انحصاری (PAD DANCE) مدت های زیادی است که در بین هموطنان عزیزمان از استقبال ویژه ای برخوردار است ، لذا شرکت امپراطور تصمیم گرفت این دستگاه را با گرافیک مناسب و قیمت پایین عرضه کند که شامل تحرک و نشاط فوق العاده ای شده است .PAD DANCE به کنسول EM-6800B نصب می شود . در واقع باید ذکر کرد بدون خریداری این کنسول استفاده از PAD DANCE غیرممکن است ، چون از مجموع 85 بازی مدل em:6800B  بیست و چهار بازی ان موزیکال میباشد که برای مهیج تر شدن این 24 بازی می توان PAD DANCE را به آن نصب کرد. قیمت این دستگاه مناسب است و بازی به آن اضافه نمی شود . این pad روی سطح زمین قرار می گیرد و با حرکات پا قابل انجام است.

Description:
1)Main console X1
2)User manual  X1

 

Emprator EM-7100 wireless games